IMG_20191111_122524.jpg
Ders Programı

Anasınıfı

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

    

0-6 yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. Umut Okullarında erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır.

  • Çocukların bireysel gelişimin desteklemeyi,”neyi düşünmesini” sağlamaktansa “nasıl düşünmesi” gerektiğine odaklayan,

  • Çocukların üretkenliklerini destekleyen, bağımsız ve liderlik becerilerini öne çıkarmayı hedefleyen,

  • Çocukları araştırmaya teşvik ederek, seçilen temalarla ilgili çalışmalarının gözlemlerini belgeleyen,

  • Çocukların problem çözme yeteneklerini geliştiren,

  • Bilginin tek başına yeterli olmadığı, beceri ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini öngören,

  • Tüm duyuların aktif olduğu öğrenme ortamları hazırlayan bir anaokulu ortamı sunuyoruz.

 

Tüm bu programlar çerçevesinde yaratıcı, özgüveni gelişmiş, bir problem durumunda çözüm önerileri getirip uygulayabilen, araştırmacı, kendini iyi ifade edebilen, sorumluluk sahibi öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 

YAŞAYAN DEĞERLER PROGRAMI

Yaşayan değerler programı öğrenciler için birçok deneyimsel aktiviteyi, öğretmenler için pratik metotları içerir. Amaç çocukların ve ergenlerin 12 kişisel ve sosyal anahtar değerlerin keşfini sağlamaktır. Bunlar; barış, saygı, sevgi, sorumluluk, mutluluk, işbirliği, dürüstlük, tevazu, tolerans, sadelik ve bütünlüktür. Bu değerler drama öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu programlar dahilinde yürütülür.

 DEĞERLER   EĞİTİMİ 

HALK OYUNLARI 

Halk Oyunları eğitimi alan bir çocuk daha zarif, sağlam, sağlıklı bir vücuda sahip olur. Egzersizler sayesinde kazanılan esneklik, sağlamlık, zarafetin yanı sıra çocuğun sosyalleşmesini sağlar ve kendine güvenini arttırır.

Kız ve erkek öğrencilerimizin el ele, omuz omuza dizilerek oluşturduğu oyun halkasında; arkadaşlarından komut almaya, birlikte adım atmaya, başarıya ortak çabalarla gitmeye, zorlukları ortaklaşa göğüslemeye çalışmak, bir topluluk halinde yaşamak zorunda olan kişiye, bunun gereklerini farkında olmadan, sezdirmeden öğretir.

Müzik ve dans sayesinde kendini ifade edebilme yeteneği kazanan çocuk çevresi ile daha başarılı iletişim kurar.

YABANCI DİL

DRAMA

Okul öncesinde verilen drama eğitimi ile çocuklarımızda; saygı, sevgi, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma gibi davranışların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Drama, çocukların bağımsız olarak davranış geliştirmesini destekler. Kendisinin ve başkalarının duygularını fark edebilmesini ve empati kurmasını sağlar. Hayal güçlerini, eleştirel düşünmelerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme becerilerini geliştirir. Drama eğitimi ile oyunun çocukların hayatında daha fazla yer almasına olanak sağlamaktayız. Drama eğitimi çocukların sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel ve dil gelişimleri üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.

DRAMA

BEDEN EĞİTİMİ

Spor hem bedensel gelişim hem de kişilik gelişimi ve ruh sağlığı bakımından yararlıdır. Çocuk spor yoluyla çevresini tanır, iletişim kurar, kendine güveni artar.Beden eğitimi kapsamında psikolojik açıdan kendini kontrol etmeyi bilen, bir konuda konsantre olabilen, iradesini kullanabilen bireyler yetiştirmekteyiz.

BEDEN EĞİTİMİ

MÜZİK

Alanında uzman eğitimciler tarafından çocuklarımızın yaş grubuna uygun olarak hazırlanan müzik dersimizde belirlenen konulara uygun şarkılar öğretilmesinin yanı sıra müzik kulağı ve ritim duygusunu geliştirici çalışmalar da yapılmaktadır. Çocuklarımızın müziğe olan ilgilerinin gelişmesinin sağlanmasının yanı sıra bir enstrümanı tanıma ve o enstrümanı kullanma becerileri de kazandırılmaktadır.

MÜZİK

GÖRSEL SANATLAR

Sanata ve sanat eserlerine duyarlı bireyler yetiştirebilmek amacı ile okul öncesi dönemde yapılan görsel sanatlar çalışmalarında; kas gelişimini destekleyici etkinliklerin yanı sıra hayal gücünü, bakış açısını, yaratıcılığını geliştirici bir ürün ortaya koymanın hazzını yaşatıcı, gözlem yapabilecekleri ve bir eser ile ilgili duygu, düşünce ve fikirlerini paylaşabilecekleri çalışmalara da yer verilmektedir. Bu tür çalışmalarda her türlü araç gereç kullanırken, çevre bilinci, doğa ve hayvan sevgisini aşılayarak duyarlı bireyler yetiştirmek en önemli hedeflerimizdendir. Üretici bir toplum bilinci için çalışmalar ile çocuklarımıza farkındalıklar sağlamaktayız.

GÖRSEL SANATLAR

OYUN ETKİNLİĞİ

Yaşmın sihirli yılları olan okul öncesi dönemde oyunun önemini biliyor ve hayatımızın her alanına oyunu dahil ediyoruz. Çocuklarımızın oyun yolu ile öğrendiklerini göz önünde bulundurarak kendilerini tanımalarına, yaşamın gereklerini kavramalarına, kendine güvenmeyi başarmalarına olanak sağlıyoruz. Bu noktadan hareketle eğitim programımızdaki temel etkinlik olarak “oyun” kullanılmaktadır. Oyun etkinliğiyle çocukların güven duygusu ve olumlu benlik algısı kazanmasının yanında, etkinliklerle yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri geliştirir.

 OYUN 

 
 

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ