abcd_icerik_g191_2133x3200_WM2r6pe2.jpeg

Eğitim

politikamız

Özel Umut Okulları fütüristtik vizyonu, çağdaş eğitim anlayışı ve güçlü eğitim kadrosuyla kurumsal yapısını yenileyerek eğitim-öğretime faaliyetine devam etmektedir.

Öğrencilerimizi ilgi, bilgi ve sevgiyle kucaklıyor, “Bilim, Sanat ve Spor’’ çerçevesinde yaşam biçimini şekillendiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hür iradeli, özgür ve özgüvene sahip bireyler olarak kendi kişisel yolculuklarını gerçekleştirmelerini hedefliyoruz.

Özel Umut Okulları olarak, nesilden nesile aktarılacak ve zamana uyum sağlayarak gelişecek bir değerler bütününü sunmaktayız. Öğretmenlerimiz, bireyleşme sürecindeki gençlere deneyimlerini aktarırken ahlaki, etik ve insancıl birikimleri, toplumsal bütünlük içinde daha da ileri taşınabilir hale getirmenin çabası içindedir. Tarihimizden ve kültürümüzden aldığımız kavram ve değerler, çağdaş, akılcı, gerçekçi ve bilimsel bilgilere dayanan, teknolojik gelişmeleri takip eden, objektif değerlendirme kriterlerine göre hareket edebilen anlayış ile bütünleşir. Geniş bir bakış açısıyla kendi rotasını çizebilecek yeteneğe sahip bireylerin yetiştirilmesi temel anlayışımızdır.

Okulumuzda yer alan temel değerler, insan haklarına saygılı, baskıcı olmaktan uzak, hür iradeye dayanan, kişilik özelliklerine saygılı ve bireysel taleplere duyarlı olması, bireye çevreye duyarlı bir özgürlük alanı sunar.

Özel Umut Okulları, bireyleri özgür kılarken, dünyayı ve insanlığı bir bütün olarak algılamalarını sağlar. Referans noktasını toplumsal temel anlayışımızın bir sonucu olarak Atatürk ilke ve inkılapları ile evrensellikten almaktadır. Bu olgu her öğrencimizin asla vazgeçemeyeceği yaşamsal bir değerdir.

Temel Değerlerimiz

 

 

 • Çağdaşlık ve Orijinallik

 • Demokratik Yönetim

 • Güven ve Özgüven

 • Etik Değerlere Bağlılık

 • Sorumluluk ve Duyarlılık

 • Yaratıcılık ve Üretkenlik

 • Yenilikçilik ve Kendini Geliştirme

 • İletişim ve Paylaşım

 • Liderlik ve Katılımcılık

 • Dayanışma ve Sosyalleşme

 • Estetik, Ekonomik ve Ergonomik

 • Kültürel Değerlere Saygı

 • Fedakârlık

 • Takım Çalışması

 • Öğrenen ve Öğreten Kurum