Öğretmenlerimizin Nitelikleri

 1. Öğretmenlerimizde görev aşkı vardır.

 2. Kendilerine güvenleri tamdır ve cana yakın insanlardır.

 3. Sınıflarında değişik ve icatçı öğretim yaklaşımları kullanırlar.

 4. Öğretirken konuları dramatize eder, kendilerini konuya verirler.

 5. Sınıf içerisinde bütün öğrenciler ile göz teması kurarak etkili bir iletişim kurarlar.

 6. Sözlü anlatımı daha ilgi çekici kılmak için farklı ses tonu ve duraklamalar kullanırlar.

 7. Sabırlıdırlar. Öğrencilerin ödevlerini tam ve eksiksiz tamamlamalarında ısrarcıdırlar.

 8. Öğrencilerin öğrenmeleri için konuları onların durumlarına uygun hâle getirirler.

 9. Zaman yönetimi konusunda hassastırlar.

 10. Önemli noktaları kullanmak için değişik ve canlı jest ve mimik hareketlerinde bulunurlar.

 11. Şakadan anlarlar.

 12. Etkili mizah anlayışı ile öğrenmeyi zevkli hâle getirirler.

 13. Öğrencilerine arkadaşça davranır ve hareketlerinde yapmacıklıktan uzak dururlar.

 14. Öğrencilerin kendilerine yaklaşımlarını teşvik ederler.

 15. Sınıf içi etkileşimlerin çoğunluğunu akademik  takvimle sınırlandırırken, ders dışında öğrencilerin istedikleri her konuda konuşulabileceği hususunda yönlendirmede bulunurlar.

 16. Öğrenciler arasında kesinlikle ayrımda bulunmazlar.

 17. Açık sözlü ve dürüsttürler.

 18. Söylediklerini ve tavsiyelerini yaşayarak ispat ederler.

 19. Yapmadıklarını söylemezler.

 20. Öğretmenlerimiz konularında ve branşlarında uzmandırlar.

 21. Derslere mutlaka hazırlanarak girerler.

 22. Ders süresini etkili kullanır ve öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini test ederler.

 23. Öğrencilerin ait olma, beğenilme ve başarılı olma ihtiyaçlarını dikkate alırlar.

 24. Öğrencilerin yeteneklerine inanırlar ve onların kişiliklerine son derece saygı duyarlar.

 25. Öğretmenlerimiz, sorumluluk hisseden, düzenli, amaçlı, istekli, ölçülü ve sistemli öğretmenlerdir.

 26. Öğretecekleri konuları ve alışkanlıkları dikkatlice plânlar ve plânladıkları bütün etkinlikleri zamanında, doğru ve tam olarak gerçekleştirirler.

 27. Derslerinde çok değişik öğretim yöntemleri kullanarak öğrencilerin derslerde sıkılmalarını önlerler ve onların derslere karşı sürekli ilgi ve katılımcı olmalarını sağlarlar.

 28. Etkileşimli bir sınıf ortamı oluşturarak ilgi ve dikkat çekici sorularla dersin öğrenci merkezli hâle gelmesine zemin hazırlarlar.

 29. Öğrencilerin yanlış veya eksik öğrenmelerini uygulamalı alıştırmalarla çok çabuk düzeltirler.

 30. Ders sonunda özet ve tekrardan yararlanırlar.

 31. Bilinmeyen kelimeleri derste kullanmadan önce açıklar ve nesneler arasındaki benzerlik veya farklılıkları vurgularlar.

 32. Öğrencilerin rahatça ve çekinmeden yardım isteyebileceklerini hatırlatırlar.