umut logo sade.png

ilkelerimiz

Özel Umut Okulları, ulusal değerleri önemsediği kadar evrensel niteliğe de sahip, bilimsel, sosyo-kültürel yapıya uygun eğitim modelini, benimsediği ilkeleri ve hedefleri sürekli geliştirmektedir.

 

Eğitim ve öğretim faaliyetleri 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununda belirtilen genel ve özel amaçları gerçekleştirmek üzere planlanmıştır.

 • Öğrenci merkezli yaklaşım

 • Yaparak ve yaşayarak öğrenme

 • Sorgulamaya dayalı öğrenme

 • Alanlar arası planlama ve uygulama

 • Uluslararası bakış açısı

 • Proje temelli, ve bilimsel düşünceye dayalı eğitim

 • Sevgi, saygı ve güvene dayalı iletişim

 • Toplumsal normlara saygı

 • Gözlem ve araştırma becerisi

 • Kişisel hak ve özgürlüklerini koruma

 • Kendi ayakları üstünde durabilme

 • Güçlükler karşısında yılmama

 • Hedef eksenli, sorumluluk ruhu ile gayret gösterme

 • En az bir yabancı dili konuşabilme

 • Teknolojiyi benimseyen planlı, ilkeli ve etik gelişim

 • Bilimsellik, fedakarlık ve hoşgörü hakimiyeti

 • Programların “Akademik Kurul”da yapılması

 • Üniversite, STK ve kamu kurumları ile işbirliği

 • Okul yönetiminde öğrenci-veli işbirliği

 • Bireysel farklılıkların gözetilmesi

 • Kalp-kafa, ruh ve beden  bütünlüğünün korunması

etik değerlerimiz

Etik anlayışın temelinde işini iyi yapma titizliği, entelektüel dürüstlük, meslek ahlakı ve insan sevgisi yatar.

Ülkesini en çok sevenin, işini en iyi yapan olduğu bilincinin geliştirildiği okulumuzda, öğrencilerimizin bilimsel gerçeklere uyan, insanlara sevgi duyan, başkalarının haklarını da kendi hakları kadar savunan, insan sevgisiyle dolu bireyler olması için çalışırız.

 

Böylece öğrencilerimizin ahlak ve erdem sahibi, vahşi çıkarcılıktan uzak, etik değerlerin en gerekli ve uzun vadeli yatırım olarak görüldüğü bir anlayışa sahip olmalarını sağlarız.