4-resimgalerisi-6972216_medya_g121_1280x

Kalite

politikamız

Özel Umut Okulları temel fonksiyonu, toplumun devamlılığını sağlayacak kültürel değerleri aktarması ve biçimlendirmesidir. Bir zincirin kuvveti en zayıf halkasının dayanıklılığına bağlıdır. Zayıf halkaların sürekli kuvvetlendirilmesi zincirin kuvvetini artırır. Temel Politikamız, öğrencileri yönetmek değil, öğrencilerimizle hayatı yönetmektir. Çocuklarımızın “kaliteli birey, kaliteli toplum” anlayışını temel bir değer olarak benimsemeleri için varız.

Kalite İlkelerimiz

Kalite İlkelerimiz

Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri;

Okulumuzda Kalite Göstergeleri

  • Genellik, Eşitlik, Bilimsellik Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları Yöneltme, Eğitim Hakkı Fırsat ve İmkân Eşitliği Laiklik, Süreklilik, Plânlılık Atatürk İlke ve İnkılapları Atatürk Millîyetçiliği Demokrasi Eğitimi

  • Okul ve Aile İşbirliği

  • Erişilebilirlik,

  • Zamanlılık,

  • Profesyonellik,

  • Güvenilirlik, Doğruluk,

  • Tamlık, Süreklilik,

  • Esneklik, Ortam, Güvenlik, Görünüm,

  • Anlaşılabilirlik

Özel umut bilim sanat akademisi okulları yenilikçidir, çağdaştır, demokratiktir, laiktir, kalitelidir, öncüdür.

 Erişilebilirlik: Okul toplumunun birbirine kesintisiz, kolaylıkla ulaşabilmesidir. Gelen öneri ve tekliflere her zaman açık olma halidir.

 Zamanlılık: Faaliyetler, gelişim plânında belirlenen zaman diliminde yapılır.

 Profesyonellik: Öğretmen ve öğrenci ilişkileri ile, öğretmen-okul idaresi iletişiminde problem yaşanmaması hâlidir.

 Güvenilirlik: Davranışların temelinde dürüstlük vardır. Söz ile davranışların güven duyulabilecek şekilde uyumluluk göstermesidir.

 Doğruluk: Eğitim-öğretimin tam, eksiksiz ve doğru olarak yapılmasıdır.

 Tamlık: Yapılan etkinliklerin bütünlük içerisinde sunulmasıdır.

 Süreklilik: Sergilenen performansın kesintisizliğidir.

 Esneklik: Değişen koşullara uygun, beklentileri karşılayacak şekilde hareket edebilmedir.

 Ortam: Okuldaki psikolojik ve sosyal durum olup, Kurum Kültürünü ifade eder.

 Güvenlik: Faaliyetlerde, görülebilecek risk ve kuşkulardan uzak olmanın derecesidir. (Fiziksel güvenlik, gizlilik vb.) Görünüm: Okulun estetik ve ergonomik yapısıdır. Araç-gerecin, fiziksel donanımın ve personelin dış görünümüdür.

 

 Anlaşılabilirlik: Tüm okul faaliyetlerinde karmaşıklıktan uzaklaşılmasıdır.