IMG-20191029-WA0030.jpg
Ders Programı

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

    

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Tam Öğrenme Modeli gibi diğer okullara da örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yenilikçi, üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

İlkokul

Okulumuz öğrencilerine anaokulundan itibaren sınıf öğretmenleriyle birlikte öğrenci başarısının arttırılması amacıyla branş öğretmeni uygulaması başlar. Okulumuz öğrencilerine 1.sınıftan son sınıfa kadar ihtiyaç duyulan her an birebir özel ders desteği verilmektedir. Okulumuzda okuyan öğrenciler dışarıdan bir dershaneye veya özel derse hiçbir şekilde ihtiyaç duymamaktadır.

Saygın, uluslararası eğitim kurumlarının üyesi olmak, hem dünyayı takip ederek eğitim programımızı zenginleştirmek  hem de kaliteli öğretmen eğitiminin devamını sağlamak açısından kurum tarafından çok önem verilen bir unsurdur.Cambridge, Esol – Starter, Movers, Flyers gibi uluslararası sınavlara okulumuz kayıtlıdır.

Bire bir eğitim ve bire bir ilginin en iyi şekilde sağlandığı okulumuzda sınıflar ortalama 16 - 18  kişiliktir. Her sınıf; içinde internet, projeksiyon ve laptop sistemi olan akıllı sınıftır.Kontrol, eğitimin en önemli unsurlarından biridir. Okulumuzun binası kontrolü olanaksız kılan kör noktaların bulunmaması için projelendirilmiş ve ışık almayan hiç bir sınıf bulunmamaktadır.

 

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

Kurum bünyemizde kullanılmakta olan EDU sistemiyle öğrencilerimizin her anlamda takibi yapılmaktadır.

Bu sistem, internet tabanlı olup velilerimize verilecek olan şifrelerin kullanılmasıyla aşağıda belirttiğimiz bilgilere ulaşmaya sağlanmaktadır. Velilerimiz;

Öğrencinin tüm derslerdeki devam-devamsızlığını gün, saat ve ders bazında görebilir.

Ödevlerinin yapılıp yapılmadığını takip edebilir.

Deneme sınavı sonuçları ve uygulanan tüm testlerdeki başarı ortalamaları grafikleri, öğrenci yazılı sonuçları ve ayrıntılı bilgileri, ödevlerin puan bazında sonuçlarını görebilir.

Öğrencimizin sınav, etkinlik ve performans sonuçlarına göre oluşturulan zorunlu ve bireysel etütlerini  tarih –saat –öğretmen bazında takip edebilir.

Veli-öğretmen-öğrenci bilgi paylaşımı online yapılabilir.

Rehberlik birimi ile internet üzerinden görüşebilir.

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

UMUT ATÖLYESİ

Öğrencilerimiz hayallerini, geleceklerini ve düşüncelerini farklı şekillerde ifade edebilmeleri için farklı ortamlar ve imkanlar tanımayı kendimize görev bildik. Umut okulları olarak, öğrencilerimize el becerileri geliştirmek ve farklı yetenekleri ortaya çıkarmak, eğlenerek öğrenme eğitim anlayışımız ile umut atölyesi çalışmamızı oluşturduk. Umut Atölyesinde öğrenciler hayata daha kolay nasıl adapte olabilir, ellerindeki materyelleri nasıl değerlendirebilirler ve farklı çalışmalar ile eğlenerek öğreniyorlar.

UMUT ATÖLYESİ

 

FOTO GALERİ