Öğretmenlerimizin Nitelikleri

Özel Umut Bilim Sanat Okullarında görev yapan öğretmenler, özenle seçilmekte, millî eğitim mevzuatında belirlenen öğretmen ni-teliklerine uygun olmalarına önem verilmektedir. Duygu, bilgi, gör-gü insanıdırlar. Öğrenci ihtiyaçlarını tahmin edebilirler ve olumsuz öğrenci davranışları karşısında gereksiz tepki vermekten kaçınırlar. Konuşmaları uygun ses tonundadır. Öğretmenlerimizdeki en belirgin kişisel özellik öğrencileri ile kendileri arasında içtenliğe dayanan bir dostluk ortamı sağlayabilmeleridir.

KARAKTER AÇISINDAN

 1. Öğrencilerini sever, onlarla bir arada bulunmaktan haz duyar.

 2. Öğretmek onun için kutsal bir uğraştır.

 3. Enerji dolu, sağlıklı, hevesli, mesleki heyecanlı, plânlı, düzenli, objektif, anlayışlı ve coşkuludur.

 4. Kendine güvenir.

 5. Korku ve kaygılardan sıyrılmıştır.

 6. Öğrencileri için cömerttir.

 7. Öğrencilerini her fırsatta över.

 8. İyi ilişkiler kurmada başarılıdır.

 9. Sabırlı ve sinirlerine hakimdir.

SOSYAL YÖNDEN

 1. Öğretmenliğin kutsal niteliğine uygun bir yaşam standardı vardır.

 2. Öğrencilerini olduğu gibi kabul eder.

 3. Öğrencileriyle empatik bir ilişki içerisindedir.

 4. Çocukların kişilik haklarına son derece saygılıdır.

 5. Çevresinde sevgi, ilgi ve mutluluk ortamı oluşturur.

 6. Doğru iletişim kurarak; meslektaşlarının ve diğer uzmanların beceri, birikim ve deneyimlerinden faydalanır.

ÖĞRETİM AÇISINDAN

 1. Çalışmalarını özenle ele alır ve plânlar.

 2. Öğrenmenin ancak öğrencilerin gayretiyle gerçekleşebileceğinin farkındadır.

 3. Öğrenme ilkelerini benimser ve uygular.

 4. Öğrencilerinin düşüncelerine önem verir.

 5. Yapıcı bir disiplin uygular.

 6. Kendini yetiştirmede heveslidir.

 7. Konuşmasında akıcılık ve çekicilik vardır.

 8. Sosyal aktivitelere katılır.

 9. Eğitim teknolojisini çok iyi kullanır.